Hiệp hội Bao bì Việt Nam

Công Ty CP Bao Bì Biên Hòa

624
Ngày cập nhật: 19/03/2024
Thông tin công ty:
Địa chỉ: Đường 7, KCN Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai
Fax: ( 0251 ) 3836030
Hồ sơ công ty:
Loại hình kinh doanh: Loại hình kinh doanh khác
Thông tin Người đại diện pháp luật:
Hội viên các Hội – Hiệp hội
Thông tin chi tiết

Ngành hàng

Hội viên của các Hội - Hiệp hội

  • Hiệp hội Bao bì Việt Nam